18782111161

z3012152734

3012152734

備案係統入口 >

建築設計院西北喀拉庫提村2.6公路公路設計

    2018年5月,通過政府招投標,澳门二十一点設計院中標西北某村的2.6公裏的公路設計項目,本項目公司登記選用四級技術標準,路麵采用瀝青混凝土路麵,小橋涵與預計同款。
    
    該設計項目為該縣2018年第一批深度貧村、貧困村農村公路建設項目。
    
    1.圖紙封麵:
    

 
    2.設計說明:

    
    3.現場實況:

    
    4.設計細節:

    
    5.設計參數